Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2021 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://inbrands.nl over je verkrijgen. We raden je aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt of precies wilt weten welke gegevens wij van jou bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren. Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Verkregen toestemming
 • Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende een periode van 3 maanden.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij je waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over je hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om al jouw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk vermeldt wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Klacht indienen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen over onze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Inbrands
Ameland 3
1506 ZT Zaandam
Nederland
Website: https://inbrands.nl
Email: marketing@inbrands.nl
Telefoonnummer: 0123-456789

Back To Top